Subota, Juni 6, 2020
Banner Top

Dva nedovršena objekta u centru Bihaća predstavljaju ruglo koje narušava estetski izgled grada i odbija turiste koji kad vide ovakav grad teško da se odluče zadržati na noćenju, jer nemaju šta da vide osim bauštele.

Nelogično je obustaviti gradnju pod izgovorom da objekti nisu trebali biti građeni, a ako su već započeti da nisu trebali imati visinu koju imaju trenutno. Zašto je nelogično? Jednostavno iz razloga što su oni izgrađeni u vrijeme mandata drugog gradonačelnika i Vijeća, pa ih sad rušiti nema smisla. Tražiti od vlasnika da plate sve potrebne takse i dadžbine je obaveza, ali ih držati u šahu godinama i tako narušavati estetski izgled grada na koji se ova vlast i Vijeće često pozivaju, nije logično niti je opravdano.

Zašto Grad i Gradsko vijeće ne nalože vlasnicima da u potpunosti završe objekte i urede prostor oko njih, a onda ih ganjati da plate šta treba, pa ako su i kazne u pitanju za neke propuste illi sl., i to rješiti ali trenutno stanje nema smisla niti bilo kakvog opravdanja!

Da li je u pitanju ucjena vlasnika i pokušaj da se od istih uzme reket?

Zašto je odjednom BBI odobren a ovo nije? Je li to pokazatelj da se griješilo kod slučaja BBI i da se kod ova dva slučaja također griješi?

Facebook Comments
Tags: ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS