" />
Srijeda, Juli 24, 2019
Banner Top
Višća: Sa Zvizdićem kao premijerom BiH nikad ne bi ušla u NATO!

Igor Crnadak je tokom mandata uspio tri puta pobjeći iz zemlje tokom posjeta Generalnog sekretara NATO-a Sarajevu, pa i visokih vojnih i parlamentarnih dužnosnika Sjeverno-atlanskog saveza

Zalomilo mi se prošle hefte da na jednom skupu moderiram panel o euro-atlanskim integracijama jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Uvaženi panelisti bili su ministrica obrane Marina Pendeš, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak i odlazeći Predsjedatelj Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Pošto je organizator očekivao da dam i uvod, prije nego riječ prepustim onima čiji je posao da nas uvedu u NATO, uz podršku Predsjedništva BiH, u tom smislu sam za početak podsjetio premijer Zvizdića da je u u svom prvom govoru pred Parlementom BiH, prije 4 godine, rekao da su euro-atlanske integracije naš prioritet, te da je to opredjeljenje podebljao nabrajanjem svih koraka koje treba preduzeti da bi ušli u Evropsku uniju, a ne u NATO. Zato sam njegovo učešće na ovom panelu ocijenio uspjehom, iskreno se nadajući da zna razliku između evropskih i euro-atlanskih integracija. Uz to se nadam da po njegovom sudu neće nam trebati koordinacijski mehanizam za NATO, kraj inih parlamenata, vlada, komisija i radnih tijela. Nije dugo potrajalo da mi je gospodin Zvizdić dao znak kako ima repliku ili ispravku krivog navoda. Pošto sam bio odlučio zloupotrijebiti ulogu moderatora nastavio sam ne obazirući se na premijerove išarete. Znam ja da je on išao u Štab NATO-a u Bruxellessu, da im je govorio da se mi trudimo, ali da bi i oni, ako (ne)mogu natjerati Dodika, mogli bar odustati od uvjeta vezanog za nepokretnu imovinu. Znam, ne spominjem, da nikad nije stavio na dnevni red sjednicca Vijeća ministara pitanja – u koja smo doba što se tiče euro-atlanskih integracija, promičemo li ih, treba li nešto poraditi na boljoj komunikaciji sa stanovništvom. Ali, procjenjivao sam da će možda o tome progovoriti baš sada.

Kritiku premijeru Zvizdiću sublimirao sam u nekoliko slijedećih teza koje su mu zvučale vrlo oporo iako ih je bio svjestan.

Ministarstvo odbrane BiH je, nema sumnje, od svog osnutka do danas učinilo najviše da se dostignu zahtijevani operativni standardi, interoperabilnost Oružanih snaga sa snagama zemalja članica NATO, i sve ono što se moglo ostvariti na profesionalnom odnosu i mišićima njenih pripadnika i to uprkos nedostatku opreme, sredstava i političkog razumijevanja za modernizaciju OS BiH. Posljednjih nekoliko godina se iscrpljujete na knjiženju perspektivnih lokacija iako to nije prirodan posao ministarstva rata. Trebao bi to raditi neko ko se inače brine o imovini BiH, ako ima takvih.

Vjerujem da ste, a mogao bih reći i da pouzdano znam, pripremali Prvi ANP( Godišnji nacionalni program) vezan za MAP(Akcioni plan za članstvo), te da ste to radili u saradnji sa drugim institucijama na državnom nivou, jer MAP je barem 80% pitanje svih drugih, a ne Oružanih snaga i MO BiH. Uz to vjerujem da ste se umorili odgovarati na pitanja o članstvu u NATO i MAP-u, jer neće u NATO ući Oružane snage, već Bosna i Hercegovina kao država. Zato Vas ja i neću pitati – kad ćemo u NATO, nego šta mislite uraditi da naše Oružane snage budu efikasnije, bolje organizirane i opremljene, a menadžment Ministarstva odbrane odgovorniji u trošenju budžetskih sredstava. Naime, već deset godina odbrambenom sektoru treba dvostruko veći budžet od ovog koji je diktiran iz Laktaša, a menadžment MO nije u stanju ni ovaj kvalitetno planirati, programirati i potrošiti do kraja.

Teško da će NATO-u biti prihvatljiva struktura vojske u kojoj nijedna jedinica i komanda nisu popunjeni 100%, gdje su vojnici nezadovoljni standardom i uslovima života u kasarnama, a primanja im ista kao i 2008.godine. Nije mi jasno kako odziv na javni poziv za popunu 850 vojničkih pozicija od 1600 prijavljenih proglašavate dobrim, kad ste prije samo nekoliko godina imali 6000 kandidata za 600 pozicija.

Naš treći panelista, minsitar Igor Crnadak, vrlo je familijaran sa svim zahtjevima NATO-a i svim izazovima sa kojima se susreću Oružane snage, jer je izvjesno vrijeme učestvovao u ispunjavanju obaveza prema Bruxellessu, kao zamjenik ministra odbrane BiH. U tom smislu svjestan je i zakonske obaveze da kao nosilac dužnosti ministra vanjskih poslova učini sve u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti za prijem BiH u NATO.

S tim u vezi, interesantno je da ste tokom mandata koji je pri kraju, uspjeli tri puta pobjeći iz zemlje tokom posjeta Generalnog sekretara NATO-a Sarajevu, pa i visokih vojnih i parlamentarnih dužnosnika Sjeverno-atlanskog saveza. Uprkos činjenici da je Vijeće ministara u svojoj komunikacijskoj strategiji podcrtalo da su integracije u EU i NATO prvi prioritet, vi ste morali na put u Alžir, Ženevu ili već ne znam ti gdje. Dodali se tome da ste bar tri puta uvjetovali naš ulazak u NATO ulaskom Srbije, koja je u najmanju ruku ruski neutralna, onda se pitam kako to da član 84. Zakona o odbrani BiH ne važi za vas.

Ne bih ja vas puno pitao da vam web stranica Ministarstva vanjskih poslova namijenjena baš ovoj današnjoj temi – ulasku u NATO(www.bihnato.com), radi. Zadnja vijest na njoj, nekad kad je radila, postvaljena je 2013.godine. Na podstranici vašeg web-a – BiH u NATO, posljednja vijest je o ispraćaju komandanta NATO štaba u BiH iz 2011.godine. Očito da vam se zamjenik pretrgao u komunikaciji sa stanovništvom i afirmaciji benefita članstva u Alijansi. Ne znam ima li smisla navesti još koje pitanje.

Ustvari, htio bih pitati sve paneliste – šta uopće radite u životu, kad već ne radite svoj posao – približavanje BiH članstvu u Sjeverno-atlanskom savezu?!

Šta su mi odgovorili ne mogu vam reći, jer nije ni bilo panela. Ostaje nam da se zadovoljimo njihovim floskulama: euro-atlanske integracije su prioritet državne vlasti u BiH, očekujemo da na narednom NATO Samitu odobre donošenje prvog ANP u MAP-u BiH; nema člananstva bez Srbije u Sjeverno-atlanskom savezu.

Ne znam da li mi treba biti žao što Panelu nisu prisustvovali Presjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Vojni povjerenik PS BiH i ministar sigurnosti na primjer itd. A možda je i tako bolje. Jer NATO je daleko, a Vladimir Putin nam „puše za vratom“!

Tags: ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS