" />
Četvrtak, Juni 4, 2020
Banner Top

Društvo u Bosni i Hercegovini duboko je podijeljeno. To se ne odražava samo kod konstitutivnih naroda, već mnogo više kada su u pitanju “ostali” – upozorava se u dokumentu Vijeća Evrope (CoE).

Najstarija evropska institucija ističe obespravljenost u svim porama bh. života.

Osnovna prava

Ona najviše pogađa najmalobrojnije, ali se teško odražava i na sve stanovnike BiH kad su u pitanju neke od elementarnih usluga, poput zdravstva, školstva, prava na rad ili dom.

– Nema istinskog napretka ka prihvatanju drugih etničkih grupa – ističe se u dokumentu koji je uradio Savjetodavni komitet o osnovama konvencije o zaštiti manjina CoE.

Navodi se, naprimjer, da javni servisi nemaju programe na jezicima manjina niti se oni koriste čak ni u komunikaciji vlasti sa manjinama.

– Nema ni podataka koliko ljudi, nakon popisa 2013. godine, nisu pripadnici tri konstitutivna naroda – jedan je od podataka iz dokumenta Vijeća Evrope.

Politički lideri optužuju se da produbljuju podjele unutar države. Upozorava se da njihove govore mržnje niko efektivno ne kažnjava, što stvara opasan presedan.

Povratnici u prijeratne domove i dalje su izloženi napadima. Oni, precizira se, najčešće nisu tako drastični kao nekad. Navodi se da segregacija u obrazovanju i dalje postoji, ali se posebno ističe primjer srednjoškolaca iz Jajca, koji “ukazuju da je moguće ići prema integriranim školama”.

Provesti presude

Vijeće Evrope opominje i da nijedna presuda Evropskog suda za ljudska prava, kojom je potvrđena diskriminacija u vrijeme izbora, nije provedena zbog nedostatka političke volje.

– Romi su stalno izloženi ozbiljnoj diskriminaciji, koja izvire iz ukorijenjenih predrasuda. Oni izuzetno teško ostvaruju pravo na posao, osnovno i više obrazovanje te dom – piše u dokumentu.

Dodaje se da ima napretka u upisivanju Roma u zvanične knjige te u njihovom pohađanju osnovnog obrazovanja.

No, upozorava se na visoku stopu napuštanja škola, posebno ženske djece romske nacionalnosti.

– Veliki broj Roma živi u nedostojnim životnim uvjetima u zajednicama koje su izložene segregaciji – navodi se.

Uraditi bez odgađanja 

Vijeće Evrope zahtijeva da se bez odgađanja ukinu sve odredbe koje “ostalima” uskraćuju pravo kandidiranje i izbor na neku od funkcija. Ovdje se ne misli samo na manjine nego i na predstavnike konstitutivnih naroda na cijeloj teritoriji BiH.

Mora se bezrezervno i glasno osuditi svaki poziv političara ili javne ličnosti koji podstiče na mržnju i nasilje. Odmah se mora ukinuti svaki oblik segregacije u obrazovanju, uključujući i “dvije škole pod jednim krovom”.

Romima se moraju omogućiti sva prava koja im pripadaju – od doma do zaposlenja.

Facebook Comments
Tags: ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS