" />
U Federaciji umanjena poljoprivredna proizvodnja

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2017. godini manja je za 17,4% u odnosu na 2016 godinu.

Biljna proizvodnja manja je za 25,5% a animalna je manja za 1% u odnosu na 2016 godinu.

U biljnoj proizvodnji, posmatrano po granama, smanjenje proizvodnje se bilježi u ratarstvu za 24,4%, u voćarstvu za 31,6%, u vinogradarstvu za 25,5% u odnosu na 2016 godinu.

U ratarstvu, gledano po vrstama usjeva, zabilježeno je smanjenje proizvodnje žita za 26,9%, industrijskog bilja za 40%, povrća za 21,4%, te krmnog bilja za 31,4% u odnosu na 2016 godinu.

U stočarstvu je, gledano po vrstama proizvodnje, zabilježeno povećanje proizvodnje u svinjogojstvu za 9%, ovčarstvu za 1,3% i peradarstvu za 1,4% dok je smanjenje proizvodnje zabilježeno u govedarstvu za 2,5% i pčelarstvu za 16,7% u odnosu na 2016 godinu.

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Tags:

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS