" />
Srijeda, Novembar 13, 2019
Banner Top
Šta ukoliko prilikom kupovine željeni proizvod nema deklaraciju?

Često se dešava da kupci u trgovinama prilikom odabira i kupovine na željenom proizvodu nemaju deklaraciju ili je ona nepotpuna, tačnije ne daje sve informacije o proizvodu koji su kupcu neophodni da bi se odlučio za kupovinu.

Kako navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo deklarisanje proizvoda definisano je članom 23. Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

– Deklaracija je obavezna za svaki proizvod i treba sadržavati najmanje sljedeće podatke, naziv proizvoda, ime pod kojim se prodaje, tip proizvoda ili model proizvoda, ime i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla – navode iz Kantonalne inspekcije.

Iz Inspekcije navode da je prema članu 18. istog Zakona trgovac dužan da u slučaju nedostataka na proizvodu, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan, zamijeniti proizvod, vratiti novac ili popraviti nedostatke, a potrošač treba svoj zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi.

– Ako trgovac ne osporava nedostatak, dužan je bez odgađanja zadovoljiti zahtjev potrošača, a ako osporava nedostatak, dužan je potrošaču odgovoriti u pisanoj formi u roku od osam dana od prijema zahtjeva. Ukoliko potrošač ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u BiH – ističu iz Kantonalne inspekcije.

Ukoliko proizvod nema deklaraciju Zakonom o zaštiti potrošača propisane su kazne, a građani takve nepravilnosti trebaju prijaviti Inspekciji.

– U slučajevima kada proizvod nema deklaraciju ili je ista nepotpuna, te ukoliko se u propisanom roku ne udovolji zahtjevu potrošača, predviđena je kazna između 2.500 KM i 5.500 KM za pravno i fizičko lice, trgovca, te od od 500 do 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu – pojašnjavaju.

Inspekcija za hranu je u 2018. godini donijela odluku o zabrani prometa 24.256 kilograma soli, pakovane po 50 kilograma i kilogram.

– So na sebi nije imala označen datum jodiranja, te je povučena iz prodaje i vraćena proizvođaču. A ukoliko inspektor utvrdi da su zatečeni proizvodi u prometu neoznačeni i nedeklarisani, na licu mjesta nalaže njihovo povlačenje iz prometa i uništenje – ističu iz Inspekcije.

Također, navode da su u trgovinama i salonima ljepote otkrili kozmetičke proizvode i igračke sa nepotpunim deklaracijama, na kojima rok upotrebe nije bio jasno, vidljivo i čitko istaknut, a bilo je i slučajeva nedostatka prevoda na jedan od službenih jezika u BiH. Za utvrđene nedostatke sanitarni inspektori su donosili rješenja o zabrani prodaje proizvoda i izricali prekršajne naloge u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH.

Nedeklarisana, nedogovarajuće ili nepotpuno deklarisana hrana smatra se hranom neodgovarajućeg kvaliteta prema Zakonu o hrani.

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH ističu da su subjekti u poslovanju sa hranom dužni osigurati da hrana zadovoljava parametre kvalitete propisane nacionalnim zakonodavstvom.

– Sastav proizvoda mora biti ispravno naveden na deklaraciji proizvoda kako bi potrošačima bile dostupne odgovarajuće informacije na temelju kojih mogu napraviti izbor u pogledu hrane koju će konzumirati – ističu iz Agencije.

Iz Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH ističu da svi proizvodi moraju imati deklaraciju na jednom od službenih jezika u BiH, u protivnom ne smiju se prodavati.

– Institucija ombudsmana imala je niz prigovora u vezi nepoštivanja propisa vezanih za deklaraciju i strankama dala odgovarajuće pravne upute ili pak predmete proslijedila na nadležno postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Agenciji za nadzor nad tržištem BiH – ističu iz Ureda ombudsmana.

Iz Ureda upozoravaju potrošače da je neophodno reagirati svaki put kada primjetimo određenu nepravilnost i obratiti se tržišnoj inspekciji i drugim nadležnim organima.

– Ukoliko ništa ne poduzmemo, nesvjesno pristajemo biti dijelom procesa i agonija se nastavlja. Mi bivamo diskriminirani za svoj novac u odnosu na druga tržišta roba. Savjesnost i informiranost potrošača o vlastitim pravima je neophodna da bi se potrošač potpuno zaštitio – zaključuju iz Ureda Ombudsmana.

Tags: ,

Related Article

No Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS