" />
Četvrtak, Juni 4, 2020
Banner Top


U cijelosti i bez intervencija na tekstu, prenosimo vam otvoreno pismo Hasana Fatkića (DF), smjenjenog Predsjednik NO JU „Stanouprava“ Bihać, gradonačalniku Šuhetu Fazliću. Pismo je preuzeto sa facebook profila “Pčelarstvo Fatkić”.

Gospodine Šuhrete Fazliću obraćam Vam se na ovaj način ( a dugo već čekam) jer vidim da nema drugog načina odnosno Vi ne poštujete drugi razumniji način. Vi ste svojim Rješenjem broj 01-05-974 od 15.03.2019.godine izvršili prijevremeno razrješenje predsjednika i članove Nadzornog odbora (NO) JU „Stanouprava“ Bihać i to: Fatkić Hasan predsjednik , Medić Edvin član i Demirović Damir član . Sa istim sam upoznat od strane uposlenika JU „Stanouprava“ Bihać dana 18.03.2019 .godine u 11,45 prilikom dolaska na zakazanu sjednicu Nadzornog odbora istog dana u 12,00 . Izvršili ste razrješenje, a da niste nigdje spomenuli razlog istog.

Šuhrete Fazliću odlučio sam se na ovakav način, jer sam se obratio Vama lično svojim aktom dana 21.03.2019.godine sa kopijom svih dokumenata koji nemaju veze sa nečim normalnimn u JU Stanoupravi Bihać, također ste obaviješteni i emailom dana 22.03.2019.godine gdje tražim da mi odgovorite zbog čega ste izvršili prijevremeno razrješenje. Takođe Gradski odbor Demokratske fronte čiji sam član obratila se sa istim zahtijevom ali vi ste i dalje ostali gluhi .

U svom Rješenju pozivate se na član 62 stav (2) Pravila JU „Stanouprava“ Bihać objavljanih u Sl.glasniku Grada Bihaća broj 14/17. Član 62 stav 2 Pravila kaže sljedeće citiram „Gradonaačelnik će razriješiti predsjednika ili člana Nadzornog odbora i prije isteka vremena na koji je imenovan u slučajevima propisanim u članu 42. i članu 43 ovih Pravila“. Koliko su „veliki“ istaknuti pravnici koji su pisali ovo Rješenje stručni pokazuje član 42. i član 43 koji upravo citiram:
Član 42 : „Gradonačelnik može razriješiti predsjednik i člana Upravnog odbora i prije isteka vremena na koji je imenovan :

a) na njihovo lični zahtijev ,
b) ako je duže vrijeme odsutan ili spriječe da obavlja dužnost predsjednika, odnosno člana Upravnog odbora , 
c) ako je odgovoran za neuspejšan ili nezakonit rad Javne ustanove,
d) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 43 : Gradonačelnik će razriješiti predsjednika i člna Upravnog odbora i prije isteka vremena na koji je imenovan …… a,b,c,d 
Iz navedenih članova 42 i 43 Pravila JU „Stanouprave“ Bihać primjetno je da se nigdje ne spominje razriješenje članova Nadzornog odbora što znači da pisac ovog Rješenja nema veze ni sa čim pogotovo kod Pravilima JU „Stanouprave“ Bihać nigdje nije regulisano razrješenje Nadzornog odbora, provjerite pa se uvjeriti, jer imate tako sposobne i stručne pravnike koji kada su pisali ovo Pravilo , krili ga kao zmija noge da bi sebi naštelili nova šefovska radna mjesta . Iz napred navedenog se vidi da ti članovi Pravila nemaju veze sa Nadzornim odborom , pomješali ste lončiće i sami sebi skočili u usta. 

Dana 13.03.2019 u 9,30 sati dostavio sam zahtijev za zakazivanje sjednice Nadzornog odbora a na osnovu člana 9 Poslovnika o radu Nadzornog odbora . Sjednice NO koja je bila zakazana za 18.03.2019 u 12,00 časova . Za zakazanu sjednicu direktorica nije htjela ni da uruči pozive za sjednicu jer je bila pored ostalog i tačka kontrola upotrebe sredstava za rad jer se je u popisnim listama pojavilo puno netačne imovine itd .

Davor Župa dana 15.03.2019 u 14,30 časova svojim email i direktorica Selmanović Elvira po saznanju da je izvršeno razrješenje Nadzornog odbora traže da se odgodi sjednica Nadzornog odbora zakazana za ponedeljak u 12,00 časova , jer je kako navodi ona je na službenom putu a radnik na bolovanju. Međutim istina je drugačija , već ranije je zakazana sjednica Upravnog odbora za isti dan u 10,00 časova koja je i održana. Cilj je bio da se ne usvoji zapisnik sa IX sjednice ( u kojem se predlaže razrješenje direktorice) i ne izvrši kontrola sredstava za rad , osnovnih (stalnih) sredstava , kontrola ugovora sa izvođačima JU „Stanouprava“ Bihać čiji resor vodi Davor Župa .

Gradonačelnik Šuhret Fazlić neće da kaže pravu istinu zašto je donio ovakvo Rješenje.

Prava istina je sljedeća :

Predsjedavajući Gradskog vijeća Davor Župa ujedno i zaposlenik JU „Stanouprava „ Bihać je već duže vrijeme uslovljavao Gradonačelnika Šuhreta Fazlića da razreši mene kao Predsjednika Nadzornog odbora i člana Nadzornog odbora Medić Edvina. Situacija je kulminirala kada je Nadzorni odbor na IX sjednici po razmatranju godišnjeg obračuna i izvještaja o radu (kojeg se direktorica JU „Stanouprave „ Bihać nije udostojila ni podnijeti ) većinom donijeli zaključak , predložili i dostavili dokumentaciju Upravnon odboru i Gradonačelniku Šuhretu Fazliću za prijevremeno razrješenje direktorice JU „Stanouprava“ Bihać, međutim Šuhret Fazlić na intervenciju predsjedavajućeg gradskog vijeća i uposlenika JU „Stanopuprave“ Bihać po hitnom postupku razrješuje stalni Nadzorni odbor. 

Gospodine Šuhrete Fazliću mogli ste, a i trebali ste prije presude bar nekog saslušati i tražiti razlog, ovako ste slušali samo predsjedavajućeg Gradskog vijeća Davora Župu i njegovo uslovljavanje da Vam da podršku , a Vi da sačuvate svoju fotelju, za uzvrat da razriješite uspješan stalni Nadzorni odbor. Ovaj Nadzorni odbor Vam je bio dobar, i Vama, i Davoru Župi kad smo razrješavali prethodnog direktora , kada smo našli puno razloga za smjenu istog misleći da će doći bolji dani za JU “Stanoupravu” Bihać, a ono su došli još gori dani za istu, vidi se da smo pogriješili. 

S obzirom da ste izvršili presudu, a niste naveli ni jedan razlog ja ću Vam reći razloge zbog kojih ste to uradili na zahtijev Davora Župe samostalnog člana DF, koji ništa ne radi po nalogu DF nego po vlastitim željama kao da je ovo njegova babovina.

Razlozi su slijedeći:

– prvo Davor Župa želi da se meni osveti što se njegove želje ne mogu provodite u DF-u da bi na ovakav način rekao ko se gdje pita,

– drugo NO nije želio da usvoji Financijski plan JU “Stanouprava “ Bihać za 2018. Godinu, jer i pored mog stalnog upozorenja direktorica uvijek troši više od predviđenih financijskih srestava,

– Nadzorni odbor nije mogao da usvojim Godišnji obračun za 2018. godinu koji je dostavila JU “Stanouprava” u materijalima za IX sjednicu, jer nema ni jednog elementa dokumenta (nije ga niko potpisao, nema protokola, nema pečata).

– Nadzorni odbor nije mogao da usvoji Izvještaj o radu kada ga direktorica Selmanović Elvira nije ni dostavila, uz riječi da za to nije nadležan Nadzorni odbor , i ako u članu 59 stav (a) Pravila JU “Stanouprava” Bihać piše “analizira izvještaj o poslovanju Javne ustanove”,

– ne vodi se dovoljno briga o revolving fondu , povrat pozajmica tek 5,6% godišnje od datih pozajmica zgradama, u izvještaju o revolving fondu nema ni brojeva ugovora na osnovu kojih su data financijska sredstva, netačna stanja, evidencija .

– nema Rješenja o formiranju popisnih komisija , popis nije izvršen posebno za osnovna , posebno za sitan inventar ….., popis nije izvršen sa stvarnim stanjem, fiktivno napravljena popisna lista koja nema veze ni sa čim, tako da imaju na stanju motorno vozilo Škoda Felicija koje nemaju, vrijednost 13.300 KM, da imaju desetak garaža koji nemaju, , da imaju na popisu stanova koje nemaju, da na stanju imaju mobitela vise nego radnika a u stvarnosti imaju dva , a o svemu drugom da i ne govorim i na kraju liste nisu ni potpisane na valjan način.

Napominjem da smo za 2017.godinu usvojili Godišnji izvještaj zbog kratkog roka i ako popisne liste nisu bile ni dostavljene uz obrazloženje direktorice da je sve u redu u šta se vjerovali a sad vidim da smo pogriješili , utvrđena zloupotreba financijskih srestava, direktorica plaća svoju edukaciju u Sarajevu, 1.000 KM sa računa JU “Stanouprave” Bihać,takođe kroz putne troškove gdje je pored plaćanja svoje edukacije, naplaćiva i dnevnice za službena putovanja, korištenje motornog vozila i što je još najsramnije spava kod svojih i naplati 70% od dnevnice (naplati iznos od 403,30 KM , više puta ). Odlazak do Bos. Krupe naplate pola dnevnice, hranu, korištenje motornog vozila iznos od 52,60 KM više puta , direktorica za jedan dan kupi 3 kg janjetine na račun JU i još mnogo toga, izvršeno nelegalno zapošljavnaje radnika, vlada FBiH (Službene novine br. 89/18 od 09.11.2019) zabrani zapošljavanje i da rok Vladama kantona da donesu propis koji će regulisati zapošljavnje , međutim to nije bitno direktorici JU “Stanouprave” Bihać. Ista raspiše NEZAKONITO konkurs 10.11.2019.g. za radno mjesto referent za pravne poslove provede proceduru i primi u radni odnos pravnika na period od 2,5 godina što je isto suprotno objavljenom konkursu što znači dva prekršaja za jedan konkurs,

Ovo sve nije bilo dovoljno Upravnom odboru (predsjednik Slobodanka Šakić, član Zora Tomljenović, član Dinko Kečalović) JU “Stanouprave “ Bihać nego su prihvatili Godišnji obračun a naš zaključak odbacili . Možda je Upravni odbor bio u pravu jer su zahvaljujući ovakvom svom radu za sada “preživjeli” u JU “Stanouprava” Bihać , nisu smjenjeni od strane predsjedavajućeg Gradskog vijeća Davora Župe i Vas gospodine Gradonačelniče.

Gospodine Gradonačelniče to su samo neki od razloga zbog čega Nadzorni odbor nije imao elemenata za prihvatanje Izvještaja i Godišnjeg obračuna JU “Stanouprava” Bihać.

Iz svega navedenog vidi se zbog čega je Davor Župa Vas uslovljavao da razriješite Nadzorni odbor jer zakazana sjednica za 18.03.2019.g. ponedeljak u 12,00h je imala djevni red da iskontroliše upotrebu i korištenje osnovnih sredstava kao i kontrolu sklapanja ugovora sa izvođačima radova u JU “Stanouprava” Bihać za čiji resor je zadužen Vaš nalogodavac za smjenu NO Davor Župa.

Ovom prilikom Vam dajem na znanje da ste me lično Vi u tome spriječili, a upozoravm Vas da ste po Statutu Grada Bihać dužni da štitite Gradsku imovinu. 

Gospodine Gradonačelniče na ovakav način ne tražim Vašu milostinju, ne tražim poništenje Rješenja nego želim da Vam kažem da treba pogledati ljudima u oči, treba živjeti u ovom gradu , sresti neke ljude jer sjedenje u foteljama je jako kratko, treba opstati i ne otići u zatvor poslije ili za vrijeme mandata kao dva vaša prethodnika, jer saradnici su Vam uglavnom isti.

Gospodine Gradonačelniče posebno me je iritiralo da Vam ovo napišem jer ste u odgovoru na pitanje vijećnika Seja Ramića o razlogu smjene ovog Nadzornog odbora napisali da je razlog smjene jer je NO citiram “prekoračio svoje nadležnosti i ovlaštenja propisana Pravilima JU Stanouprava, te da sumljate u stručnost i sposobnost da dalje obavljamo ovu odgovornu funkciju što kako navodite šteti efikansom i zakonitom radu ove Javne ustanove”.

Gospodine Šuhrete Fazliću iz prethodno navedenih razloga smo pokazali da je smjenjeni Nadzorni odbor jako stručan i sposoban ali ne i podoban za Vas i Davora Župu . Zbog naprijed navedenog nisam ni htio se pozdraviti svama na Danu logoraša u Ripču kad ste javno rekli da vi o ovom odgovoru vijećniku prod. Seju Ramiću nemate pojma . ŽALOSNO

I pored svega gore navedenog ja Vam želim sreću, da ne odete u zatvor, da Vam dragi Allah podari razum i sabur da prije presude ubuduće prvo saslušate optuženog, da ne podliježete pritiscima pojedinaca da bi opstali na fukciji, bolje je časno otići nego nečasno vladati. Poslovica kaže: “S kim si takav si”.

Gospodine Gradonačelniče nije nam ni malo žao što ste nas smjenili, već nam je žao što smo svojim radom i zalaganjem , već ranije pokrenuli postupak i smjenili bivšeg direktora ove Javne ustanove (kad ste nas podržali ) misleći da su došli bolji dani za istu , međutim za svoj pošteni rad mi smo smijenjeni . Takav Vaš postupak pokazuje koliko Vam je stalo do javnih ustanova ovog grada. Na osnovu financijskih analiza koje sam radio u ovoj Javnoj ustanovi vidiljivo je da JU Stanouprava Bihać gubi svoje klijente , što postojeću upravu to ne interesuje te ako nešto ne poduzmete predviđam joj jako brzo financijski slom , gubljenje svoje djelatnosti za koju je i osnovana a samim tim višak radnika koji u njoj rade.

I za kraj ako se pronađe koja greška halalite jer pokušao sam da pišem Vašim jezikom, ne bi li ovaj put razumjeli i poslali povratnu informaciju .

Bihać 27.05.2019.godine

  Smjenjeni Predsjednik NO 
JU „Stanouprava“ Bihać
Fatkić Hasan dipl.ecc

Facebook Comments
Tags: ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS