" />
Potvrđena optužnica protiv Agana Bunića bivšeg načelnika Općine Bužim

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva USK Bihać se optuženom Bunić Aganu stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je dana 29. septembra 2016. godine u Bužimu kao službena osoba Općine Bužim – općinski načelnik, svojim potpisom i pečatom ovjerio službeni akt Općine Bužim od 29.9.2016. godine u kojem je, odgovarajući na službeni akt Ministarstva pravosuđa i uprave USK od 21.9.2016. godine kojim se tražilo očitovanje u tom upravnom predmetu, neistinito službeno naveo da organ uprave Općine Bužim nije zaključivao ugovore o djelu koji su u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima USK i podzakonskim propisima nakon izrečenih naredbi kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine, iako je bio svjestan da sadržaj službenog akta kojeg je sačinio i potpisao nije istinit jer je sa licima A.I., N.B., N.R. i K.D. unatoč naredbi kantonalnog upravnog inspektora iz rješenja od 2.6.2016. godine i nakon datuma ove naredbe, u periodu od 14.6.2019. do 29.9.2019. godine, zaključio više ugovora o djelu sa ovim licima, što je htio i učinio.

Optuženom se također stavlja ne teret postojanje osnovane sumnje da je od 14.6.2016. godine do 28.10.2016. godine u Općini Bužim, kao službena osoba Općine Bužim – općinski načelnik, s ciljem da kroz vršenje svoje službene funkcije pribavi korist A.I., R.N., N.B. i K.D. a suprotno zakonitom i pravilnom vršenju svoje službene dužnosti, iskoristio svoj službeni položaj postupajući protivno odredbama člana 43. stav 4. i člana 81. stav 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima USK („Službeni glasnik USK“ br. 5/12) kojima je zabranjeno zaključivanje ugovora o djelu za poslove i dopunske djelatnosti u organima državne službe i protivno naredbi kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine kojim mu je zabranjeno zaključivanje novih ugovora o djelu nakon što je prethodno ovim rješenjem utvrđena ranije protivpravno zaključivanje ugovora o djelu za poslove i dopunske djelatnosti u organima državne službe, pa je unatoč tome, svjestan zabrane iz rješenja kantonalnog upravnog inspektora u rješenju od 2.6.2016. godine i nakon što je krivotvorenjem službene isprave iz tačke 1. optužnice neistinito obavijestio kantonalnog upravnog inspektora da je poštovao sve ranije sugestije i primjedbe iz naredbe upravnog inspektora i prethodno provedenog inspekcijskog nadzora, zaključivao ugovore sa osobama A.I., R.N., N.B. i K.D. čime je navedenim osobama pribavio korist u vidu protivpravnog zaključivanja ugovora o djelu u organu državne službe Općine Bužim.

Osnovanost predmetne optužnice Kantonalno tužilaštvo USK je potvrdilo provedenom istragom tokom koje je saslušano više svjedoka, te analizirano nekoliko desetina materijalnih dokaza. U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Bosanskoj Krupi.

Tags: , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS