Četvrtak, Maj 28, 2020
Banner Top

Danas je u bihaćkom džematu Fethija hutbu držao Mehmed-efendija Mašić, profesor u medresi Džemaludin Čaušević. Tema hutbe je bila Jevmu Ašura, koji se u tradiciji naziva “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). A cijela hutba je nosila snažnu poruku bošnjačkim strankama i političarima.

Na taj dan, između ostalog, odigrao se poznati događaj u kojem je Božiji poslanik Musa a.s. uspio sa Izraelićanima da pređe Crveno more, dođe na Sinajsko poluostrvo i spasi svoj narod od terora Faraona.

Analizirajući današnje stanje Bošnjaka, Krajišnika, efendija Mašić se posebno osvrnuo na pouke iz ovog događaja i stanje među Jevrejima koji su bili glavni akteri tih dešavanja. Jevreji su kažnjeni od Boga da lutaju 40 godina bez svoje domvine, zato što su odbili poslušnost Musau, a.s., i nisu htjeli da se bore – kazavši mu: “Idite ti i tvoj Bog pa se boriti mi ćemo čekati..”

Mašić je povukao paralelu između stanja Jevreja i današnjeg stanja Bošnjaka, posebno se dotakavši političkih stranaka (zbog izbora naravno). Neimenujući ni jednu stanku – on je, između ostalog rekao da su Bošnjaci okrenuli se ka ličnom interesu i zlatnom teletu (koje kod tumača Kur’ana simbolizira dunjaluk i njegove blagodati poput: novca, položaja i sl.)

Zbog toga su, rekao je efendija Mašić, kažnjeni i lutaju poput Jevreja, jer neće da se posvete rješavanju svojih problema i čekaju da im ih neko drugi rješi. Dodao je i to kako, uprkos tome što svi pripadaju istom naredu, većina stranaka, posebno u ovim danima pred izbore, ponaša se prema onima koji nisu njihovi članovi i ne podržavaju njihovu stranku, kao prema neprijateljima, ne žele da se selame niti da sarađivaju.

Među prisutnima su bili i pojedini političari, a jedan od njih i Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede. Da li je gospodin Dedić primio pouku ili mu je govor efendije Mašića na jedno uho ušao, a na drugo izašao, teško je procjeniti iz razloga što je to pitanje unutrašnjeg stanja i stanja duha kod jednog pojedinca.

Ali, sudeći prema Dedićevom radu i postupcima, nije teško odgonetnuti da je ministar, najvjerovatnije, i ovaj put samo odslušao, umjesto da je poslušao, hutbu i nastavio da se bavi samim sobom i time kako da ostvari dobar izborni rezultat i ove godine, kako bi u narednih četiri godine opet mogao da ubire laku paru i voza se na relaciji Bihać – Sarajevo.

A pouke iz postupaka Jevreja, Dedića plaho ne sekiraju, jer on o sebi ima (tako se čini) visoko mišljenje i ovo se njega ne tiče i na njega ne odnosi. Stoga bi ministru Dediću trebalo poručiti (to mogu učiniti njegovi bliski saradnici koji će čitati ovaj tekst) da – što se tiče islama – nije dovoljno samo na Hadždž otići i na džumu doći. Islam je koncept i sistem života. Obavljanje ibadeta (molitve) spada u domen ličnih stvari koje se tiču svakog pojedinca i njegovog odnosa sa Bogom. Dok je iskrenost, pravednost i davanje prioriteta opće društvenoj koristi nad ličnom, suština islamskih učenja koja ministar teško da poznaje ili ih svijesno ignorira, jer da nije tako – ne bi zapošljavao strance i davao im enormne sume novca u kampanji, a zapostavljao svoje Bošnjake koji isto kao i on dolaze na džumu.

Toliko o SDA patriotizmu, bošnjaštvu i brizi za svoj narod!

Facebook Comments
Tags: , , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS