" />
Liječe rak, kvare srce

Prema novom izvješću American Heart Association, određene terapije za rak dojke mogu biti štetne po srce. Naime, poznato je da zračenje grudnog koša i određeni lijekovi mogu oštetiti srce, što ponekad dovodi do hronične srčane bolesti.

Također, poželjno je da pacijentice prije započinjanja liječenja raka dojke utvrde kod liječnika svoje kardiovaskularno zdravlje.

Poznato je da lijekovi iz skupine antraciklina mogu oštetiti stanice srčanog mišića te dovesti do hroničnog zatajivanja srca. Jednako tako, do zatajivanja srca može doći i kod liječenja lijekovima koji ciljaju HER2 gen poput trastuzamaba. Pacijenticama koje se liječe spomenutim lijekovima treba redovito pratiti srčanu funkciju. Inače, ženama koje se liječe od raka dojke preporučuje se da više pažnje obrate na moguće simptome srčane bolesti kao što su zaduha i bol u prsima.

Tags: , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS