" />
Ponedjeljak, Juni 1, 2020
Banner Top

Podaci o kontinuiranim smjenama i imenovanjima vlada pokazuju da je u posljednje tri godine, od februara 2016. godine do danas Unsko-sanski kanton imao šest vlada sa tri premijera i 40 ministara.

Dva premijera bila su iz SDA, a posljednji aktuelni je iz A-SDA. godine, dva mjeseca kasnije doživjela je svojevrsni update, a opozicione stranke u Skupštini USK svako malo najavljuju nove rekonstrukcije. Naime, aktuelna opozicija koju čine SDA, DF i Laburistička stranka pokušavaju poljuljati rad izvršne vlasti kojoj spočitavaju nerješavanje štrajka doktora medicine i stomatologa USK koji traje od 18. februara, donošenje budžeta za 2019. godinu po hitnoj proceduri umjesto da se provela javna rasprava.

Također, ističu kako se parlamentarna većina bavi uglavnom kadrovskim pitanjima i ističu razrješenja i imenovanja u javnim preduzećima i organizacijama kao što su Unsko-sanske šume i Zavod zdravstvenog osiguranja USK. Iz opozicije posebno tvrde da je neozbiljno praviti bilo kakve koalicije bez SDA te da je SDA partner koji može.

Kada je riječ o stalnim promjenama u posljednje tri godine, treba napomenuti da je početkom februara 2016. godine imenovana Vlada USK na čelu s premijerom Izudinom Saračevićem koji se na toj poziciji zadržao 17 mjeseci. U njegovoj vladi koja je imala jednu rekonstrukciju radili su ministri policije Senad Kljajić i Said Makić, ministrica pravosuđa Sabina Beganović, ministar finansija Zikrija Duraković, ministar privrede Vid Šantić, ministri zdravstva Ibrahim Kajtezović i Dragana Bajrić, ministri obrazovanja Adis Muharemović i Sanela Ćenanović, ministar građenja i prostornog uređenja Tahir Nuhić, ministri poljoprivrede Dragan Polimanac i Samir Sedić te ministar za pitanja boraca i RVI Abid Mulalić.

U mandatu premijera Huseina Rošića sa dvije rekonstrukcije ministri unutrašnjih poslova bili su Ervin Bibanović i Anel Ramić, ministar pravosuđa Nikola Findrik, ministri finansija Salih Dedić i Zlatka Šepić, ministri privrede Asmir Crnkić i Samir Sedić, ministri zdravstva Dženis Šabulić, Salih Mesić i Hazim Kapić, ministar građenja i prostornog uređenja Jasmin Burnić te ministar poljoprivrede Dragan Polimanac.

Prva vlada aktuelnog premijera Mustafe Ružnića radila je dva mjeseca u sastavu Jasmin Karabegović, ministar unutrašnjih poslova, Damir Redžić, ministar pravosuđa i uprave, Zlatka Šepić, ministrica finansija, Amel Kamenčić, ministar privrede, Hazim Kapić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Damir Omerdić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Almir Mašinović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Sandi Salkić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

Nakon potvrđivanja rezultata posljednjih parlamentarnih rezultata krajem prošle godine, u Ružnićevoj vladi, umjesto dotadašnjih, imenovani su ministri unutrašnjih poslova Nermin Kljajić, pravosuđa i uprave Asim Dizdarević, finansija Vedran Prša, privrede Nijaz Kadirić, zdravstva Nermina Ćemalović, poljoprivrede Sulejman Kulenović i ministar za pitanja boraca i RVI Sandi Zulić.

Zanimljivo je da je Samir Sedić bio ministar poljoprivrede u vladi Izudina Saračevića, a potom je vodio resor poljoprivrede u vladi Huseina Rošića. Dragan Polimanac je bio ministar poljoprivrede 13 mjeseci kod premijera Saračevića, da bi ga dva mjeseca u ovom resoru “mijenjao” pomenuti Sedić, a onda je Polimanac nastavio svoj mandat do smjene vlade premijera Huseina Rošića, oktobra 2018. godine. Najviše je bilo rokada u resoru zdravstva, čak šest. Najkraće ministarske mandate voljom politike, po mjesec i po, imali su bivši ministri policije Said Makić i zdravstva Salih Mesić

Facebook Comments
Tags: , ,

Related Article