" />
Ponedjeljak, Juni 1, 2020
Banner Top

Na prijedlog Šuhreta Fazlića, gradonačelnika Grada Bihaća, jučer je održana Vanredna sjednica Gradskog vijeća posvećena problemu migrantske krize.

Na početku sjednice predstavnici Policije, Zavoda za javno zdravstvo i Međunarodne zajednice (IOM) podnijeli su vijećnicima i javnosti izvještaje u vezi s aktuelnim stanjem u prihvatnim centrima na području Bihaća.

Iako sjednica Vijeća još uvijek traje i samim tim još uvijek nema zaključaka na osnovu kojih bi se krenulo u rješavanje problema, jedan od njih je već usaglašen, a to je da migrantske centre treba izmjestiti van grada.

Ilegalni smještaji i zdravstvena zaštita

Prema riječima Samira Alića, načelnika Policijske uprave Bihać, najveći problem kada je u pitanju održavanje sigurnosti grada predstavlja to što velik broj migranata boravi u privatnim, nelegalnim smještajima.

“U zadnje vrijeme je broj takvih vrsta smještaja znatno povećan i mi nismo ovlašteni da možemo nekog kontrolisati u privatnim smještajima. Što se tiče krivičnih djela počinjenih od strane migranata na području Bihaća u ova prva tri mjeseca, njihov broj je znatno smanjen u odnosu na prošlu godinu. Mi imamo problem s efikasnošću procesuiranja krivičnih djela koja šaljemo Sudu za prekršaje i svi postupci još traju što znači da nijedan migrant neće odgovarati ni zašto jer dok slučaj bude priveden kraju proći će godinu dana, a tada će počinioci već biti van Bihaća. To bi trebalo malo ubrzati kako migranti koji su problematični ne bi shvatili da mogu raditi šta hoće”, istakao je Alić.

Epidemiološka situacija u gradovima gdje boravi najveći broj migranata usložnjavat će se novim prilivom migranata. Ističe da među migrantima nema oboljenja koja već nisu poznata lokalnom stanovništvu, ali dodaje da je povećan broj oboljelih od svraba i tuberkuloze, što je direktno vezano za uvjete u kojima migranti borave. Prema nalazima, BIRA i Miral ne ispunjavaju propisane higijenske uvjete. Rješenje problema je u trijaži, odnosno odvajanje bolesnih od zdravih migranata.

“Ne treba paničariti, ali trebamo biti oprezni i zabrinuti za ovo što nam se dešava. Imamo pojavu skabiesa (svrab), ali to je pojava koja se javlja uslijed načina života i kolektivnog smještaja. Da bi se mogao vršiti nadzor i pratiti njihovo zdravstveno stanje, oni bi morali biti smješteni na jednom mjestu ili u dva-tri centra izmještena iz centra grada”, kaže Zerina Mulabdić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo.

Ništa bez međunarodnih organizacija

Prema riječima Dražena Rozića, šefa operacija IOM-a, iz ove institucije poštuju odluku lokalnih vlasti o maksimalnom broju migranata u Bihaću. Kada je u pitanju ova sjednica, on ističe kako će IOM po pitanju migrantske krize podržati sve odluke lokalnih i državnih vlasti, ma kakve one bile.

“IOM se u potpunosti slaže s odlukom izmiještanja migranata iz centra grada, ako se donese na nivou Gradskog vijeća, ili na državnom nivou, i bilo kojom odlukom da se donese mi smo tu da pomognemo“, kaže Rozić.

“Zašto je ova sjednica Gradskog vijeća? Zato što smo mi sad na prekretnici i što smo u situaciji da može doći do haosa. Hoćemo li nastaviti da upravljamo krizom? Hoćemo li se u interesu građana riješiti politike i politikantskih interesa i nastaviti da upravljamo krizom ili ćemo, s druge strane, imati haos na ulicama Bihaća? Hoćemo li sad donijeti odluku da se iseljavaju ti ljudi iz Borića i BIRA-e ali gdje ćemo smjestiti te ljude i ko će ih smjestiti? Hoćemo li zabraniti da migranti dolaze u Bihać, kako ćemo to sprovesti? Zaustavljali smo vozove i autobuse, ali su oni nastavljali dolaziti drugim putevima. Hoćemo li otjerati ove ljude iz IOM-a i šta ćemo onda? Imat ćemo 3.000 gladnih ljudi na ulicama Bihaća, a možemo li se mi s tim nositi? To su stvari o kojima mi moramo voditi računa i zbog toga se danas održava ova sjednica Gradskog vijeća i da se mi opredijelimo hoćemo li racionano upravljati krizom u interesu grada i građana Bihaća ili ćemo sebi dozvoliti da u interesu nekih niskih strasti krenemo u drugom pravcu“, istakao je gradonačelnik Fazlić, dodavši kako je jedan od ciljeva ove sjednice da zaustavi razne glasine koje kruže gradom.

Vijećnik Sejo Ramić, profesor u bihaćkoj Gimnaziji, koji je predstavnik građana, istako je da je problem to što se mladi i nepoznati ljudi nekontrolisano kreću gradom, dodavši kako to nije praksa zemalja članica Europske unije.

Facebook Comments
Tags: ,

Related Article