" />
Četvrtak, Juni 4, 2020
Banner Top

Ermin Zulić je kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ispred Saveza za bolju budućnost. Po struci je pravnik i posjeduje višegodišnje političko iskustvo. S njim smo razgovarali o razlozima njegove kandidature i odabira Saveza za bolju budućnost, problemima s kojima se Bihać i Unsko-sanski kanton trenutno suočavaju.

Kandidat ste za Skupštinu USK ispred SBB-a. Koji su razlozi Vaše kandidature i zašto ste odabrali Savez za bolju budućnost?

-Država Bosna i Hercegovina je sve slabija i nestabilnija, a Grad Bihać i Unsko-sanski kanton već decenijama nazaduju u svim oblastima, a naši građani sve teže i lošije žive. Razloga za to je mnogo, ali moramo znati da smo za to mi najviše krivi, i da samo mi to možemo i promijeniti, jer to neće uraditi niko umjesto nas. Kandidirao sam se zbog odgovornosti koju osjećam prema svojoj državi i njenim građanima, svojoj porodici i samome sebi, sa željom da svojim znanjem i iskustvom, zajedno sa kolegama koji će sjediti u skupštinskim klupama, koji kreiraju i odlučuju o našim životima, vratimo naš Grad Bihać i Unsko-sanski kanton u sam vrh BiH, u svim oblastima, te da naši građani dostojno i bolje žive od svog rada.Odabrao sam Savez za bolju budućnost BiH, jer smatram da SBB kao državotvorna stranka centra, na čelu sa gosp. Fahrudinom Radončićem, može u društveno-politički  i ekonomski život u Bosni i Hercegovini, donijeti optimizam koji nam je toliko potreban, kao i  povjerenje između naroda i građana, te dobre odnose sa susjednim državama i međunarodnom zajednicom, a posebno sa EU, i učinimo da prestane beznađe i bezvoljnost građana, te da svi osjetimo vjeru u bolje sutra, ali da na tome svi zajedno radimo. Ali to neće doći samo od sebe, niti samo dobrim željama, nego aktivnostima ljudi koji su sposobni, pošteni, koji imaju djela iza sebe i viziju kako učiniti moćnu BiH, a SBB ima takve kadrove.

Dugo godina ste proveli radeći u lokalnoj upravi i dobro ste upućeni u stanje u kojem se nalazi Bihać i Unsko-sanski kanton. Koji su najveći problemi koji trenutno muče kanton i kako ih rješiti?

-Mnogo je problema i toga što treba rješiti i promijeniti, poput zaduženosti, zapošljavanja, usklađivanja obrazovanja, poticaja za privredu i poljoprivredu, razvoj turizma, zapostavljenosti našeg kantona, zaustavljanje trenda iseljavanja stanovništva, rješavanje migracione krize, odnos prema dijaspori, ubrzanje procesa pridruživanju NATO-u i EU-i, i mnogo drugog.  Nažalost, malo je toga što se ne treba reformisati i promijeniti, a to je dugotrajan i nimalo lagan, ali moguć i neophodan posao koji moramo obaviti, što prije to bolje. Ali to neće doći samo od sebe, niti samo dobrim željama, nego aktivnostima ljudi koji su sposobni, pošteni, koji imaju djela iza sebe i viziju kako to učiniti, a SBB ima takve kadrove. Najveći problem je svakako zaduženost Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća, koji onemogućava njihov razvoj. Kako bi se to promijenilo neophodno je prije svega pomoći domaćim privrednicima, te napraviti pravi političko-ekonomski ambijent povoljan za strane investicije, a posebno za naše uspješne građane koji žive i rade širom svijeta. Dijaspora koja je usješna u zemljama europe i svijeta, minimalno učestvuje u razvoju naše držvave, a to je rasurs koji je veoma bitan za izlazak iz ove situacije. Poljoprivreda koja ima sve predispozicije, i koja je mogla zaposliti veliki broj naših građana, nije iskorištena, nego je dovela naše poljoprivrednike još u težu situaciju, jer su se mnogi kreditno zadužili, tako da su morali prestati sa prozvodnjom, jer država nije imala sluha, i spoznaju da sve države svijeta, subvencioniraju svoje poljoprivrednike i ne dozvoljavaju da oni propadnu. Turizam kao grana koja je profitabilna i budućost našeg kantona, se nedopustivno sporo i stihijski razvija, te ne doprinosi razvoju kako i koliko može. Uz poticaje domaćim privrednicima i privlačenje stranih investicija, drugačijim odnosom prema dijaspori, neophodan je odgovoran odnos prema javim sredstvima.  To je jedini način da izađemo iz trenutne situacije, koja već decenijama ide unazad i koja je dovela do nezapamćene nezaposlenost i naše građane na puko preživljavanje.Osim velike nezaposlenosti, problem su niske plaće onih koji rade, i nepoštivanja radničkih prava, tako da mnogi rade subotom, nedjeljom i po 12 sati, a da za to nisu adekvatno plaćeni. Takav odnos prema radnicima neminovno je doveo do toga da nismo konkurenti sa zemljama u okruženju, a posebno EU. Što je dovelo do zabrinjavajućeg odlazka čitavih porodica, posebno mladih i visoko obarazovanih kadrova u zemlje EU-e, velikog iseljavanja našeg stanovnijštva, a za to nemamo adekvatan odgovor, čije posljedice ćemo tek kasnije osjetiti. Svako da je jedan od većih problema, to što je Unsko-sanski kanton zapostavljen od državnih institucija, i što se finansijska sredstava koja se doznačuju u naš kanton izuzetno malena i nesrazmjerana u odnosu na ostale kantone, a realizacija državnih projekata na našem kantonu gotovo da i nema. Također, činjenica da smo na margini planova i aktivnosti centra države je da smo infrastrukturno izolirani, tako da je veza sa ostatkom države, ali i sa okruženjem, zastarjela i onemogućava ozbiljan razvoj. Nedopustivo je da imao makadam prema Nacionalnom parku Una, te nam trebaju godine i godine, da napravimo aerodrom koji je izuzetno rentabilan i potreban za sveukupan, a posebno razvoj turizma, kao i da imamo jedan Talgo voz, koji vozi po 6 sati, do Sarajeva sa neadekvatnim redom vožnje. Trenutno jedan od većih problema s kojima se suočavaju kanton, i građani, je migraciona ruta koja ide preko našeg kantona.I ovdje se pokazala sva nemoć i nespremnost države da pravovremeno i na pravi način rješava probleme.  Iako je to svjetski, europski i problem naše države u cjelini, najveći teret snose USK-i kanton, općina Velika Kladuša i Grad Bihać, te građani našeg kantona, odnosno ovih općine/grada. Nedopustivo je da se granice države ovako slabo čuvaju, da gradovima šetaju slobodno nepoznate osobe i da je sav finansijski teret stavljen na nas, dok značajna finanskijska sredststva za rješavanje migrantske krize koja dolaze u BiH, veoma mali iznos dolazi na naš kanton i u naše gradove. BiH je bila prva u redu za ulazak u NATO i EU, ali zbog stava da će se stvari rješiti same od sebe i da ćemo nešto dobiti bez provođenje reformi, te da će nam neko nešto pokloniti, došli smo na začelje procesa pridruživanja EU.  Pridruživanje u EU treba da bude prioritet i strateški interes svih aktivnosti, svih nivoa vlasti, jer ulaskom u ove saveze, BiH će dobiti političku stabilnost, koja je preduslov za ekonomski, a samim tim i sveukupni društveni razvoj. Svakako da BiH, ne smije zapostaviti dobre odnose sa ostalim državama, poput Turske, Rusije, Kine i drugih velikih i malih država. S druge strane naš USK i Grad Bihać, imaju velikih potencijala, koje na pravi način ne koristimo, a da bi se to postiglo neophodni su novi ljudi koji su sposobni i imaju viziju kako to uraditi, a SBB BiH te ljude ima.

Predizborna kampanja je već na plovini. Kako ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?

-I ova kampanja nosi sa sobom negativni predznak i blaćenje suparnika, svodeći se na traženje grešaka i manjkavosti kod drugih, a ne predstavljajući svoje programe i konkretna rješenja za nagomilane probleme. Nažalost, političari nisu spremni da u toku svojih mandata to iznose i na vrijeme ukazuju na napravilnosti drugih, već to ostavljaju za kampanje. A to treba da je svakodnevna aktivnost, političara, građana, nevladinih organizacija, medija i svih ostalih. Obilježje ovih općih izbora je da su građani siti svih politika i obećanja, i gotovo su nezainteresirani, jer smatraju da se ništa ne može promijeniti. SBB BiH prema nezavisnim anketama i prema našim istraživanjima može biti zadovoljan sa svojim radom, ali i odnosom građana prema našim kandidatima, tako da očekujemo dvostruku pobjedu, gosp. Fahrudina Radončića za člana predsjedništva BiH, i stranke  na svim nivoima.

Vaša poruka biračima.

-Poštovani građani Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona,  vi imate pravo ali i odgovornost da promijenite stanje u kome se nalazimo, odabirom onih koji će vas dostojno predstavljati i koji će raditi na tome da se stanje u kome živimo promijeni na bolje. Posebno se obraćam onima koji nisu do sada izlazili na izbore da glasaju, ili nemaju namjeru da izađu na ove izbore i daju nekome glas, jer smatraju da se ni ovaj put neće ništa promijeniti. Izađite na izbore, onaj koji ne pokuša već je izgubio, a onaj koji pokuša ima šanse da uspije. Stoga, dobro razmislite i odaberite najbolje među nama.  Pred vama su mnoge stranke, ali i lista SBB-a, pa odaberite najbolje. Aktivnosti za bolju budućnosti svih nas i države BiH tek predstoje, stoga zaključite s nama Savez za bolju budućnost,  jer ćemo se  zajedno učiniti BiH, potaman za sve narode i građane koji u njoj žive, uspostaviti dobrosusjeske odnose, uvesti BiH u NATO i EU, ali i uspostaviti dobru saradnju sa velikim i malim državama europe i svijeta, učiniti moćnu BiH u kojem će naši građani biti ponosni što su Bosanci i Hecegovci i u kojoj će moći imati eurpski standar. Kako bi to postigli neophodno je da se provedu mnoge reforme, a za to SBB BiH ima znanja, hrabrosti i  kadrova, ali nam je potrebano vaša pomoć i povjerenje.Neka nam u tome pomogne dragi Bog i da nam vječno živi država Bosna i Hercegovina.

Facebook Comments
Tags: , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS