" />
Petak, Novembar 22, 2019
Banner Top
Domovina ispred svega: Vijećnici SDA uputili amandman za izgradnju jarbola za postavljanje zastave

U vrijeme kada se razne nacionalističke i fašističke ideologije ponovo bude i nasrću na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Arnel Kozlica i Asmir Budimlić (SDA) vijećnici u Gradskom vijeću Grada Bihaća svijesni značaja očuvanja gore pomenutih vrijednosti, uputili su amandman u kojem predlažu da se u Prijedlogu Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu doda stavka izgradnje i postavljanje jarbola sa državnom zastavom.

U obrazloženju SDA vijećnika navodi se kako je već postojeći jarbol koji se nalazi na ulazu u Bihać preko puta Doma zdravlja oštećen uslijed udara vjetra, te se predlaže izgradnja novog visine 70 metara na kojem će se moći postaviti zastava dimenzija 30 x 20 metara. U obrazloženju se dalje predlaže da Grad Bihać ovu aktivnosti izvede samostalno ili je povjeri PD Grabež iz Bihaća, a odabir lokaliteta bio bi usaglašen sa gradskom upravom Bihać.

Zaista hvale vrijedan prijedlog dvojice SDA vijećnika, koji govori u prilog činjenici da još uvijek ima onih koji, u vremenu teške smutnje i nestabilnosti u kojima se nalazi naša zemlja, kanton i domovina, misle patriotski o stvarima o kojima većina ne vodi računa.

Tags: , , , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS