Četvrtak, Juni 4, 2020
Banner Top

BNVS tvrdi da je specijalni status za Sandžak bio je osnova za razgovore na Mirovnoj konferenciji u Ženevi između predstavnika BNVS i predstavnika Mirovne konferencije 16. i 17. septembra 1992. godine, kao i da je o tome opet razgovarano u Ženevi 18. i 19. februara 1993. godine kada je BNVS primili koopredsjednici Mirovne konferencije Cyrus Vance i Lord David Owen.

Ugljanin i ekipa naglašavaju da je tada zaključeno da BNVS konkretizuje i pravno uobliči stav o specijalnom statusu primenjen na Sandžak koji je usvojen kao osnov za dalje pregovore.

BNVS je na osnovu ovog dogovora i provedene javne rasprave ekspertska grupa BNVS pristupila izradi Memoranduma o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak čiji je konačni tekst usvojilo BNVS 06. juna 1993. godine u Novom Pazaru.

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, pozvalo je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate specijalni status za Sandžak kao zajednički koncept za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak i ističu kako je uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak optimalno rješenje za bošnjački narod koji je autohton na prostoru Sandžaka.

POGLEDAJTE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU SEPRAVATISTIČKE NAMJERE BNV:

Facebook Comments
Tags:

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS