" />
Četvrtak, Juni 4, 2020
Banner Top

Amira Demirović je kandidat ispred Saveza za bolju budućnost za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Srednju školu Gimnaziju završila je u Bihaću, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, smjer marketing  i magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, smjer menadžment i poduzetništvo na temu „Adekvatnost kapitala u kontekstu likvidnosti i profitabilnosti banaka“.  Pohađala je i uspješno završila  mnogobrojne obuke za stručno usavršavanje i osposobljavanje, a jedna od obuka je na temu “Političko osnaživanje žena”. Certificirani je reiki majstor (tehnika nekonvencionalnog liječenja energijom. Udata je, majka dvoje odrasle djece. Od 2004. godine radi u Upravi za indirektno oporezivanje Banja Luka, dok je prethodni radni staž od 1995-2004. godine stekla u Federaloj carinskoj upravi Sarajevo, carinarnica Bihać. Svoj prvi radni odnos započela je 1987. godine u „ZOIL Sarajevo“ Filijala Bihać gdje je radila 7 godina.

Šta vas je navelo da se politički aktivirate i priključite SBB stranci?

Demirović: Ono što mogu reći, jeste to da je opšte stanje na području Unsko-sanskog kantona loše u svim segmentima, jer imamo vlast koja  je sebična i razmišlja samo o sebi, a ne o narodu. Imamo boračke pobune, imamo opšte siromaštvo, imamo opšte nezadovoljstvo i sve to me i navelo da razmislim kroz koju političku partiju da se angažujem i pokušam nešto promijeniti,  bez obzira što su u mojoj porodici svi zapolseni i solidno živimo. Dakle, ljuta sam na sve, a budući da kao jedinka ne mogu ništa učiniti niti promjeniti za našu kanton izabrala sam, za mene, najbolju partiju Savez za bolju budućnost, kako bih kroz istu mogla djelovati.

Kao što ste rekli u vašem odgovoru – stanje u našem kantonu je vrlo teško a društvena situacija jako kompleksna i složena. Šta je potrebno uraditi da ovaj kanton izađe iz te krize?

Demirović: Smatram da svi građani moraju znati šta političari rade i imati mogućnost praćenja u pogledu ostvarivanja vizije razvoja BiH. Također je nužno i borit ćemo se za manji porez na hranu, zdravlje i znanje, a veći na luksuz – diferencirana stopa PDV-a od 5%, 17% i 30% pri čemu će osnovni prehrambeni proizvodi, lijekovi, invalidska pomagala, diječija hrana i knjige biti minimalno oporezovani, a luksuzni proizvodi, statusni simboli i igre na sreću značajno više oporezovani. Zatim, slijedeće što je potrebno učiniti jeste ukidnaje ekstremnog siromaštva – za domaćinstva koja ne ostvare mjesečni ili godišnji dohodak u iznosu prosječne potrošnje domaćinstva, država bi doplaćivala do tog iznosa čime bi se u potpunosti ukinulo ekstremno siromaštvo, a društvo učinilo pravednijim. Slijedeće za što se treba zalagati i što treba uvesti jeste sistem – radno mjesto ili zagarantovana naknada svakome. Dakle, radi se o tome da bi svi nezposleni, penzioneri s minimalnim ili niskim penzijama, svi zaposleni s minimalnim ili niskim platama, primaoci socijalne pomoći, porodilje bez porodiljskih naknada, te sve druge grupe bez ikakvih prihoda, od države će po različitim osnovama imati zagarantovani mjesečni dohodak ili radno mjesto s plaćom, dovoljnim za dostojanstven život. Kada je u pitanju odnos centrale prema našem kantonu, potrebno je izboriti se da budemo ravnopravni dio BiH i da se razvijamo kao što se razvija Sarajevo. Ubjeđena sam da može biti bolje i da imamo snage da okrenemo zemlju ka Zapadu, ka zapadnoj civilizaciji, ka sekularnoj državi uz čuvanje  našeg autohtonog Islama. Mislim da Unsko-sanski kanton sa ovakvim prirodnim vrijednostima zaslužuje da bude dio evropske porodice naroda.

S obzirom da ste žena, neizostavno pitanje koje vam moramo postaviti jeste status žene u politici, generalno u BiH, a posebno u Unsko-sanskom kantonu?

Demirović: Kada govorimo o ženama svih političkih partija u BiH, na političkoj sceni je mnogo manje žena  nego muškaraca i šanse žena na izborima su vrlo male jer se žena na izborne liste stavljaju radi reda, čisto kako bi se popunila kvota od najmanje 40%, te kako bi liste bile verifcirane od strane CIK-a. Obično se nalaze na kraju kandidatske liste i imaju male šanse da budu izabrane, a one i koje budu izabrane, u  većini slučajeva služe samo kao figura i poslušan glas. Zastupljenost žena u politici lagano raste svake godine, ali to još uvijek nije dovoljn rast za ravnopravnost žene i muškarca. Ovakvu situaciju možemo promijeniti organizovanjem raznih edukacija kao što je „Političko osnaživanje žena“ jer u pojedinim sredinama treba razbiti konzervativne i patrijaharne odnose u porodici koji loše utiču na žene, a edukacija će im pomoći da se oslobode predrasuda i stereotipa. Svaka žena za svoja prava mora da se izbori prvo unutar svoje porodice kako bi bila poštovana prvo u svojoj porodici, jer ako ja kao žena nemam poštovanje i podršku svoje porodice, kako onda uopšte mogu tražiti da me poštuje neko drugi. Izborna kampanja je u toku i ono što je veoma bitno jeste da mi žene moramo podržavati jedna drugu, pomagati se i poštovati na način da jedna drugoj budemo na prvom mjestu i bez sujete i ljubomore, da na izbornim listama izaberete samo žene i to visprene žene, žene sa gardom, sa stavom, koje će otvoreno reći šta ih muče, koje će zagovarati za ispravljanje određenih nepravilnosti u društvu, u kontekstu silne diskriminacije žena, koja je na žalost i danas prisutna.

Šta biste na kraju poručili građanima i biračima?

Demirović: Pred vama je veliki broj kandidata na izborima. Nakon mnoštva izbora i obećanja, znam da vam nije lako vjerovati i znati koga izabrati. Kandidat sam na listi SBB stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, na rednom broju 7 i ono što ću vam iskreno reći – kratko i jasno, to je da tražim vašu podršku kako bi zajedno s vama radila na onim pitanjima koje vi od mene budete tražili. Biću vaša produžena ruka, vaš glas i predstavnik običnih ljudi i pomoći da se rješavaju svakodnevni problemi naših građana.

Facebook Comments
Tags: , , ,

Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS