" />
Utorak, Juni 2, 2020
Banner Top

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač na Energetskom samitu u Neumu istakao je da uvijek rado dolazi u Neum, ali da polako postaje nezanimljiv, jer svake godine priča isto, a to je da su potrebne reforme, koje su sve napisane, ali nisu provedene niti su zakoni usvojeni, prenosi Avaz.

– Pošto pričamo o tranziciji, neću toliko o prekršajima BiH unutar Energetske zajednice. Danas se crta nova granica između razvijenih i nerazvijenih zemalja. Nekad se znalo, zapadni dio je razvijeniji, mi tu, na istoku Evrope, malo manje razvijeni, Afrika je bila nerazvijena itd. Danas je to sasvim drugačije. Danas zemlje koje idu veoma brzo na put dekarbonizacije postaju globalno konkurentnije. To su Kina, Japan, Kalifornija, EU, ne sva, uglavnom taj sjeverozapadni dio. Zemlje koje zaostaju u tome na dugi rok bit će nerazvijene – istakao je Kopač.

Napomenuo je da se taj jaz produbljava, da danas imamo tehnološku revoluciju u svijetu koja uključuje mjere energetske efikasnosti, sve pametnije uređaje koji troše sve manje i prelazak na obnovljive izvore energije.

– Neko tu tehnološku revoluciju mora platiti. To se plaća kroz subvencije. Te subvencije, barem EU je veoma pametno uvela na način subvencioniranja obnovljivih izvora energije, plus opteretila je ugalj sa cijenom za emisiju CO2 – kazao je Kopač.

Pojasnio je da su u Generalnom sekretarijatu Energetske zajednice nedavno napravili studiju kako bi takav način djelovao kada bi isti pravni okvir važio i u unutar Energetske zajednice tj. i u BiH, kao što važi u Hrvatskoj, Sloveniji ili EU, znači opterećivanja uglja cijenom.

– Onda bismo na godišnjem nivou sakupili 240 miliona eura koji bi morali biti samo za obnovljive izvore energije u cilju energetske efikasnosti. Na način da se to ne sakuplja, indirektno se subvencionira proizvodnja uglja. Ako bi sada BiH ušla u EU, sve Elektroprivrede, osim HZHB koja ovisi o vodi, bankrotirale bi preko noći! Najefikasnija termoelektrana “Stanari” imala bi 20 miliona eura gubitka godišnje. Zatvorila bi vrata odmah. To je jaz koji se produbljuje i sve će biti teže uskočiti u voz EU ako BiH neće sada razmišljati o tome – kazao je Kopač.

On je istakao da BiH prvo mora razmisliti da uvede neke takse na CO2 emisije, koje mogu biti male, ali da idu u energetsku efikasnost i obnovljive izvore enregije i da se pomogne regijama gdje je ugalj na putu transformacije.

Facebook Comments
Tags: ,

Related Article

No Related Article

ARHIVA SVIH VIJESTI:

PRATITE NAS